- ποιοι ειμαστε-

Υπηρεσίες

Η Global Partnership Σύμβουλοι Ανάπτυξης σας παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επιδότησης του ΕΣΠΑ στο μέγιστο.
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκηρύχθηκαν τέσσερα νέα Προγράμματα Επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση από 40% έως και 100% υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων με προϋπολογισμούς που φτάνουν τις 200.000€ . Ενισχύονται μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέοι επιστήμονες, ανέργοι και αυτοαπασχολούμενοι.

Επιδοτήσεις Αγροτικού Τομέα

4 δις ευρώ θα διατεθούν μέχρι το 2020, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα και στον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Τα Προγράμματα που αναμένονται θα αφορούν νέους αγρότες, μονάδες μεταποίησης τροφίμων, υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δράσεις Leader κλπ.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Σύντομα προβλέπεται η δημοσίευση του νέου Επενδυτικού Νόμου με ποσοστά ενίσχυσης που θα φτάνουν το 45%. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών κ.α.

Υπηρεσίες Outsourcing Marketing

Η Global Partnership λόγω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας της στο Marketing, έχει την δυνατότητα να σας παρέχει υπηρεσίες όπως, σχεδιασμό νέων προϊόντων, οργάνωση πωλήσεων, επέκταση σε νέες αγορές κ.α.

τομεις που απαρτίζουν την επιχειρηματική επιτυχια

Η επιχειρηματική επιτυχία και η υλοποιημένη επιχειρηματική ιδέα απαρτίζεται από τον τομέα της οργάνωσης και σχεδιασμού του επιχειρηματικού πλάνου, καινοτομία, πόροι χρηματοδότησης και Marketing.

 • Bussiness plan

  Ένα σαφές και ταυτόχρονα επεξηγηματικό Βusiness Plan το οποίο αντίκειται στην πραγματική οικονομία και με τεκμηριωμένες προβλέψεις και αναλύσεις(feasibility studies, case studies, SWOT analysis) είναι το βασικότερο εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησης όπως και εύρεσης πόρων χρηματοδότησης.

 • καινοτομια

  Στο επιχειρηματικό περιβάλλον η καινοτομία και η δημιουργικότητα έχουν εξαιρετική σημασία. Αναλύοντας τις ανάγκες της αγοράς και βρίσκοντας τα λειτουργικά της κενά η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό ρόλο στην επιχειρηματική επιτυχία.

 • Χρηματοδότηση

  Η χρηματοδότηση ενός επιχειρηματικού πλάνου απαρτίζεται από την ποιότητα και πιστότητα του. Αναλόγως τον τομέα της δραστηριοποίησης όπως και του σχεδιασμού της επένδυσης υπάρχουν μορφές χρηματοδότησης όπως επιχειρηματικά δάνεια, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επιδοτήσεις από φορείς της Ε.Ε. , funds, συνέργειες κ.α.

 • Marketing

  Απαραίτητος ο σχεδιασμός της στρατηγικής Marketing για την ανάπτυξη των πωλήσεων και για την είσοδο σε νέες αγορές.

Προγράμματα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ξεκινά στις 28/2/2018 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων

Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Κύκλος

100% επιδότηση σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργους είτε αυτοαπασχολούμενους, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

ΟΑΕΔ : 20.000€ Επιδότηση σε ανέργους για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση

Νέο πρόγραμμα που θα παρέχει επιδότηση σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση, ύψους ακόμη και 20.000 ευρώ.

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Έως 100% επιδότηση σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς για Έρευνα – Καινοτομία, δράσεις προώθησης της καινοτομίας, κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, υποστηρικτικές ενέργειες

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

100% επιδότηση για ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ελεύθερους επαγγελματίες.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Επιδότηση για αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων.

Επιδοτήσεις Ενίσχυσης Αγροτικού Τομέα

Νέοι Αγρότες 2016 | Πρώτη Εγκατάσταση

100% επιδότηση σε Νέους Αγρότες για την πρώτη εγκατάστασή τους. Το ποσό επιδότησης ανέρχεται στις 17.000€ – 22.000€.